انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی در ایران
موضوع: تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

موضوع: تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها