انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی در ایران
عکسها مربوط به جلسه مشترک انجمن چراغسازان و انجمن نورپردازی و انجمن لامپ سازان در محل دفتر انجمن مورخ  ۹۵/۰۲/۰۷

عکسها مربوط به جلسه مشترک انجمن چراغسازان و انجمن نورپردازی و انجمن لامپ سازان در محل دفتر انجمن مورخ ۹۵/۰۲/۰۷

 عکسها مربوط به جلسه مشترک انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران، انجمن روشنائی و نورپردازی و انجمن صنفی لامپ سازان در محل دفتر انجمن چراغهای روشنائی در تاریخ ۰۷/۰۲/۹۵  (در راستای تعامل بیشتر و با هدف افزایش سطح مشارکت در جهت تبادل تجارب و همکاری مستمر و انسجام بیشتر)

 

حاضرین در جلسه :

 

آقای پورآذری                  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران

آقای آزادی                    نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران

آقای احمدی زاده             عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران

آقای میرفخرائی              عضو هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران

آقای احمدی نیا               دبیر اجرائی انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران

آقای کیائی                    نماینده شرکت گلنور ( عضو انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنائی برقی در ایران)

آقای مصلحی                 عضو هیات مدیره انجمن روشنائی و نورپردازی ایرانیان

آقای حنیفی                  عضو هیات مدیره انجمن روشنائی و نورپردازی ایرانیان

آقای استپانیان                عضو هیات مدیره انجمن روشنائی و نورپردازی ایرانیان

آقای عسگری آزاد            رئیس هیات مدیره انجمن صنفی لامپ سازان

آقای میوه چی                نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی لامپ سازان

آقای کجوری                   عضو هیات مدیره انجمن صنفی لامپ سازان

آقای محسنی                 دبیر اجرائی انجمن صنفی لامپ سازان

 

IMG_0649 IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0654 IMG_0655

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها