جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

نور محور فارس

مشخصات شرکت:

  • نام مدیرعامل : ایرج موثقی
  • نلفن: 6323225-0713
  • فکس: 6324725-0713
  • ایمیل: info@nmf.ir
  • آدرس: شیراز ، فرهنگ شهر، خیابان زنبق، سمت راست، بعد از فرعی دوم ، پلاک 113
بالا