جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

شرکت نوافرم

مشخصات شرکت:

  • نام مدیرعامل : فرهان پورآذری
  • نلفن: 9-46079811-021
  • فکس:  46079801-021
  • ایمیل: info@novaformco.com
  • آدرس: تهران – کیلومتر 18 جاده قدیم کرج – مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا – خ نگارستان – شماره 98

 

بالا