جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

شرکت سوتارا

مشخصات شرکت:

  • نام مدیرعامل : حسین فتحی
  • نلفن: 35420046-051
  • فکس: 35420048-051
  • ایمیل: sootaraco@gmail.com
  • آدرس: مشهد – کیلومتر 10 جاده آسیایی – بعد از سه راه فردوسی – جنب صنایع بسته بندی

 

بالا