جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن: 

 

 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- متدین به یکی از ادیان رسمی

3- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن

4- اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی

5- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب

6- نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

7- شاغل بودن در صنعت یا حرفه مربوطه

8- داشتن پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی و یا گواهی فعالیت صنعتی در زمینه مذکور از وزارت صنایع یا سایر سازمانهای ذیصلاح به تشخیص هیات مدیره

 

متقاضیان عضویت با توجه به دارا بودن شرایط فوق ، طی صدور نامه ای از  انجمن درخواست عضویت نموده و متعاقباً  مراحل عضویت از سوی دبیرخانه انجمن به اطلاع خواهد رسید.

 

 

بالا