جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

هیئت مدیره انجمن

اعضاء هیأت مدیره انجمن به قرار زیر می باشند:

1- فرهان پورآذری(رئیس هیات مدیره)

2- ناصر آزادی(نائب رئیس هیات مدیره)

3- حسین احمدی زاده(عضو و خزانه دار هیات مدیره)

4- اصغر امینی(عضو هیات مدیره)

5- محمد هادی پور عشقی(عضو هیات مدیره)

6- سیدعلی میرفخرائی(عضو هیات مدیره)

7- علی اصغر صلبی(عضو هیات مدیره)

 

 عضو علی البدل: آقای فریدون گلکار

بازرس اصلی: آقای سید علی جوادزاده طباطبائی

بازرس علی البدل: آقای میرمحمد باقر ابن الرضا

بالا