جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

پیام رئیس هیئت مدیره

به نام آن خدای که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح.

دوستان و همکاران عزیز

امروز از تشکیل انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی حدود 16 سال می‌گذرد ، سالهایی که در فراز و نشیب روزگار، شاهد موفقیتها، کامیابیها و حتی ناکامیها و خدای ناکرده شکستها بوده‌ایم ، بحرانهای اقتصادی ناشی از شرایط ویژه کشور به همراه رکود جهانی اقتصاد ، چالشهای فزاینده‌ای در مقابل اقتصاد دانان و مردان سیاست قرارداده است شکل کلی جهان و نقشه ژئوپلتیک منطقه به لحاظ تغییرات مداوم، غیرقابل پیش‌بینی و هر روز در حال تغییر و دگرگونی است. این همه بر اقتصاد ایران و سیاستهای کلی کشور تأثیرات غیرقابل تصوری را ایجاد خواهد کرد. به همین روی رسالت انجمنهای مردم نهاد، برای همیاری و همکاری در خصوص پیش‌بینیهای کوتاه مدت و بلند مدت از شرایط روز و تدوین استراتژیهای آتی دارای اهمیت بسیار زیادی است. همکاران عزیز ، شرایط فعلی اقتضا می‌کند صحنه رقابتهای غیر حرفه‌ای به رفاقتها و رقابتهای حرفه‌ای تبدیل شوند و رقابتهای داخلی را به رقابتهای منطقه‌ای و در مرحله بعد جهانی تبدیل کنیم، تولید برای داخل می‌بایستی تبدیل به تولید برای خارج از کشور شوند. تجربه این سالها همه ما را آبدیده کرده است.

مشکلات فرا روی اقتصاد در داخل نبایستی میل به توسعه بازاریابی خارجی را کاهش دهد، هجوم محصولات چینی تهدیدی جدی است که اگر تدابیر منطقی نداشته باشیم همه ما را به ورطه ورشکستگی خواهد کشاند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی انجمن‌ها نقش مؤثری خواهند داشت ، مشروط به آنکه جایگاه این انجمنها در تصمیم سازیهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور به صورت واقعی روشن شود. در این راستا تعامل هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی و علی‌الخصوص انجمنهای‌ صنفی ضروری به نظر می‌رسد. این امر در سیاستهای ابلاغی اصل 44 در زمینه خصوصی‌سازی و برنامه چهارم و پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه واگذاری هرچه بیشتر اختیارات دولت به بخش خصوصی ، به وضوح تعریف شده‌ است.

به هر روی ، انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی ایران برای توسعه و بالندگی این صنعت ، اهداف ، وظایف و استراتژیهای بلند مدت خود را حول موارد زیر ترسیم و همچنان برای تحقق آن تلاش می‌کند:

1- تهیه برنامه‌های ارتقای سطح مدیریت

2- آموزشهای کاربردی و توسعه منابع انسانی

3- توسعه محصول

4- تدارک ، عرضه و آموزش نرم‌افزارهای مدیریتی و اجرای دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف

5- رقابت پذیر کردن واحدهای تولیدی عضو (امروزه شاخص اصلی برای بهبود وضع بنگاهها میزان رقابت پذیری آن در بازار است)

6- رفع عارضه‌های واحدهای تولیدی عضو

7- ارتقای کمی و کیفی محصولات این صنعت و افزایش بهره‌وری

8- بهبود و توسعه ظرفیتهای مدیریت علمی و فنی

9- پشتیبانی و حمایتهای مالی ، فنی و تکنولوژیکی از واحدهای عضو

10- استاندارد سازی محصولات

11- انجام مطالعات جامع بازاریابی در جهت توسعه بازارهای داخلی و خارجی

امید است با همیاری و همکاری همه اعضای محترم در به نتیجه رسیدن این اهداف موفق باشیم.

بالا