جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

انجمن در یک نگاه

انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنائي برقي در ايران در سال 1376 توسط جمعي از متخصصين و توليدكنندگان چراغ در ايران پايه گذاري شد.هدف از تأسيس اين انجمن گسترش دانش و فناوري توليد چراغ‌هاي برقي در ايران و برطرف كردن معضلات و مشكلات توليدكنندگان و همچنين برنامه ريزي براي صادرات اين محصولات به خارج از كشور بوده است.

هيأت مؤسس اوليه انجمن عبارت بودند از آقايان: 1. صميمي‌نژاد(شركت فجر)، 2. احمدي‌زاده (شركت جهان‌نور)، 3. شاهكوئي(شركت مازي‌نور)، 4.ويسه (شركت آرم)، 5 زربافي(شركت نوافرم)، 6. فتحي(نورسازان)، 7. پلونده (الكتروزر) اين هيأت با تدوين اساسنامه انجمن و تشكيل اولين مجمع عمومي در تاريخ 4/5/1377 به كار خود پايان داد. در نخستين مجمع عمومي، اساسنامه انجمن مورد تصويب اعضاء رسید. همچنين در تاريخ 15/9/1378 در دومين مجمع عمومي، و در تاریخ 8/8/1390 در سومین مجمع عمومی، موادي از اساسنامه اصلاح شد. يكي از مهمترين اهداف انجمن صنفي كه در ماده اول اساسنامه به آن اشاره شده است، اعتلاء ، گسترش، تأمين و تجهيز امكانات و ارتقاي سطح آگاهي و نيل به تخصص حرفه‌اي و مشاركت هر چه بيشتر اعضاء براي نيل به خودكفائي در زمينه توليد انواع چراغ‌هاي روشنائي برقي در ايران است.

رسيدن به چنين هدف والايي جز با مشاركت همه دست‌اندركاران اين صنعت ميسر نخواهد شد، اين مهم با تشكيل كميته‌هاي تخصصي و حضور همه جانبه اعضاي محترم انجمن در آن شكل اجرائي به خود گرفته است. از وظايف عمده انجمن صنفي كه در اساسنامه به صراحت به آن تأكيد شده ، برقراري تسهيلات مطالعاتي و تحقيقاتي و تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتكار در زمينه‌هاي علمي و عملي اين صنعت است. همچنين بهبود روش‌هاي توليد و حصول استانداردهاي بين‌المللي با همكاري مراجع ذيربط و اطلاع رساني بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره دولتي به اعضاء از ديگر نكات ارزنده وظايف انجمن صنفي است.

هيأت مديره فعلي انجمن كه در آخرين مجمع عمومي انتخاب شده‌اند عبارتند از آقايان: 1- حبيب صميمي‌نژاد (رئيس هيأت مديره) 2- فرهان پورآذري (نایب رئیس هيأت مديره) 3- حسين احمدي‌زاده (عضو و خزانه‌دار هيأت مديره) 4- علي اصغر صلبي(عضو هيأت مديره) 5- اصغر اميني (عضو هيأت مديره) 6- ناصر آزادي(عضو هيأت مديره) 7- فریدون‌گلکار(عضو هيأت مديره) . عضو علي‌البدل : علی اصغر حسنی . بازرس اصلي: آقاي علي جوادزاده طباطبائي، بازرس علي‌البدل: آقاي امیرحسین معظمی

مديريت انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنائي برقي در ايران ضمن تشكر از مركز توسعه صادرات ايران براي همكاري‌هاي گسترده آن مركز در امر توسعه صادرات محصولات توليدي اين صنف و مساعدت در چاپ كتاب صنعت روشنایی در ایران از كليه دست‌اندركاران اين صنعت، استادان، دانشگاهها، مديران ارجمند صنايع و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي انتظار دارد با ارائه ديدگاه‌ها و نظرات خويش اين انجمن را در رسيدن به اهداف والاي خود ياري فرمايند.

بالا